Pen and ink with digital colour. Fairytale-themed patterns (many repeating) for monthly calendar pages, available on tanaudel.worpdress.com.

September-Calendar-art-lowres.jpg
March-2018---Calendar-Art-Lowres.jpg
March-2017-CalendarArt-LowRes.jpg
December-Calendar---low-res.jpg
October-calendar-art-lowres.jpg
August-Calendar-Art-Low_res.jpg
KJenningsSacredDeer.jpg
KJenningsGothicGirls
KJenningsCastlesInTheAir
KJenningsBluegrass